Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
88 9/19/2018 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ / СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация, гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково” Opened 00604-2018-0020
94 9/17/2018 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ/СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Читалище в с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково” Opened 00604-2018-0018
93 9/17/2018 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ/СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1912” в с. Малко Градище, общ. Любимец, обл. Хасково” Opened 00604-2018-0019
92 9/12/2018 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ / СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Сграда - „Младежки дом”, находяща се в гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково” Opened 00604-2018-0017
91 9/11/2018 „Изпълнение на СМР на обект: „Южен обходен канал дъждовни води, ул. Тракия, гр. Любимец“ Opened 00604-2018-0016