Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
57 2/3/2017 ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ДВА БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Closed 9061151
56 1/27/2017 Покана за събиране на оферти за избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем Closed -
55 11/17/2016 „Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за зареждане на служебните автомобили на Община Любимец” Assigned 00604-2016-0012/ уникален код 758412
54 11/9/2016 „ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ ГРАД ЛЮБИМЕЦ И ФИЛИАЛИ, ДЕТСКА ЯСЛА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ“ Assigned 00604-2016-0011/ уникален код 757025
53 9/19/2016 „Доставка чрез покупка на 1 брой товарен автомобил /самосвал / с удължена кабина и съдове за пепел за нуждите на звено „Чистота, механизация, транспорт, общински пазари и програми“ в община Любимец по две обособени позиции.” Assigned 00604-2016-0010/ уникален код 749791