Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
82 7/20/2018 „Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в Община Любимец, Област Хасково“ Opened 00604-2018-0010
81 7/9/2018 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ, БОРДЮРИ И НАСТИЛКИ ПО УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, ОБЛАСТ ХАСКОВО” Opened 00604-2018-0009
80 7/5/2018 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ, БОРДЮРИ И НАСТИЛКИ ПО УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, ОБЛАСТ ХАСКОВО” Opened 00604-2018-0008
79 6/29/2018 „Избор на изпълнител на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Ремонт на покрив и смяна на дограма на сграда - „МЛАДЕЖКИ ДОМ”, находяща се в УПИ ХІІІ, кв.42, по плана на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково" Closed 9077901
75 6/27/2018 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Целодневна детска градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец Opened 00604-2018-0007