Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
63 9/28/2017 "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Любимец за зимен сезон 2017-2018г." Closed 9068760
62 7/31/2017 „Ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Любимец по улици: ул.“Дамян Груев“, ул.“Янтра“, ул.“Оборище“, ул.“Генерал Гурко“, ул.“ Иван Рилски“, ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Богомил“ Closed 00604-2017-0002
61 6/30/2017 "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ: „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ- ЛЮБИМЕЦ" Assigned 9065818
60 5/5/2017 „Избор на изпълнител на СМР/СРР за обект: "Преустройство на част от детска ясла в обществена кетъринг кухня за социално слаби, детски градини, домашен социален патронаж и административна част в гр. Любимец" Assigned 9064046
59 4/6/2017 „Доставка чрез покупка на 1 брой специализиран, сметосъбиращ автомобил, втора употреба - тип вариопреса, за нуждите на звено „Чистота, механизация, транспорт, общински пазари и програми“ в община Любимец.” Assigned 00604-2017-001