Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
60 5/5/2017 „Избор на изпълнител на СМР/СРР за обект: "Преустройство на част от детска ясла в обществена кетъринг кухня за социално слаби, детски градини, домашен социален патронаж и административна част в гр. Любимец" Closed 9064046
59 4/6/2017 „Доставка чрез покупка на 1 брой специализиран, сметосъбиращ автомобил, втора употреба - тип вариопреса, за нуждите на звено „Чистота, механизация, транспорт, общински пазари и програми“ в община Любимец.” Assigned 00604-2017-001
58 3/24/2017 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП - " : „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина "Рай", находяща се в гр. Любимец, с. Малко градище и с. Лозен, община Любимец Closed -
57 2/3/2017 ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ДВА БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Assigned 9061151
56 1/27/2017 Покана за събиране на оферти за избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем Closed -