Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
59 4/6/2017 „Доставка чрез покупка на 1 брой специализиран, сметосъбиращ автомобил, втора употреба - тип вариопреса, за нуждите на звено „Чистота, механизация, транспорт, общински пазари и програми“ в община Любимец.” Opened 00604-2017-001
58 3/24/2017 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП - " : „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина "Рай", находяща се в гр. Любимец, с. Малко градище и с. Лозен, община Любимец Closed -
57 2/3/2017 ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ДВА БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Assigned 9061151
56 1/27/2017 Покана за събиране на оферти за избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем Closed -
55 11/17/2016 „Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за зареждане на служебните автомобили на Община Любимец” Assigned 00604-2016-0012/ уникален код 758412