Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
75 3/30/2018 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Целодневна детска градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец Opened -
74 3/29/2018 Консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Целодневна детска градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец” Closed 00604-2018-0006
73 3/28/2018 Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Целодневна детска градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец” Stopped 00604-2018-0004
72 3/28/2018 Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Целодневна детска градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец”. Closed 00604-2018-0005
71 3/26/2018 „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил „автовишка“ – втора употреба за нуждите на община Любимец” Closed 00604-2018-0003