Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
158 12/21/2020 „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за изграждане, проектиране, строителен и авторски надзор на улична канализация и ремонт на зрителна зала в Народно читалище „Братолюбие-1884“ гр. Любимец“ Assigned --
157 6/12/2020 Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец” Assigned 00604-2020-0008
156 6/12/2020 Покана за участие в пазарни консултации за обект:„Поддръжка на лесокултурни прегради в с. Малко градище и с. Белица, Община Любимец“ Closed -
155 6/11/2020 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на открита площадка за фитнес и доставка на оборудване в УПИ III, кв. 102 А, гр. Любимец“ Assigned 9099468
154 6/11/2020 „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец” Assigned 00604-2020-0006