Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
145 3/20/2020 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по участък от коритото на река Селска в с. Вълче поле – бетоново речно корито и всички съоръжения в участъка“ Opened 9097468
144 3/19/2020 „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради в Община Любимец, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Opened 00604-2020-0002
143 3/18/2020 „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) на обект „Околовръстна улица на гр. Любимец по направление на Републикански път III-597 /обходен път запад/“ Opened 9097339
142 3/18/2020 Покана за участие в пазарни консултации за обект:„Поддръжка на лесокултурни прегради и създаване, подобряване и поддръжка на минерализовани ивици в Община Любимец“ по ПРСР 2014-2020. Closed -
142 3/17/2020 „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Реконструкция и преустройство на зрителна зала и сцена в „Народно читалище Братолюбие - 1884”, гр. Любимец”, по проект „Synergy between the people, the cultural and the natural heritage in Municipalities of Lyubimets, Ivailovgrad and Orestiada“, Акроним: SYNERGIA, по ИНТЕРРЕГ V-A Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 (INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME GREECE – BULGARIA 2014-2020) Closed 9097287