Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
103 31.12.2018 г. УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА СЕЛО ЛОЗЕН” Отворена 00604-2018-0025
102 14.12.2018 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП - „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване в УПИ VIII, кв. 31 по плана на с. Лозен за подобряване на културния живот в Община Любимец“ Затворена -
100 11.12.2018 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП - Строително монтажни работи за обект “Изграждане на открита площадка за, УПИ III, кв. 102А в гр. Любимец” Затворена -
101 11.12.2018 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП -За доставка и монтаж на фитнес уреди на открито за обект “Изграждане на открита площадка за, УПИ III, кв. 102А в гр. Любимец” Затворена -
99 6.12.2018 г. УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ” Затворена 00604-2018-0024