Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
122 8/21/2019 Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр. Любимец“ Opened 9091663
121 8/19/2019 Упражняване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг на обект: "Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство” находящи се в УПИ XXIV - за парк в кв.57б и УПИ ХХХVІ - за обществено хранене, магазини и обществени сгради, в кв. 57, гр. Любимец" Opened 00604-2019-0012
120 8/16/2019 Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр. Любимец“ Opened 00604-2019-0011
119 8/14/2019 Упражняване на авторски надзор на обект: „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр. Любимец“ Opened 00604-2019-0010
118 7/4/2019 „Изпълнение на строително – монтажни/ строително – ремонтни работи на обект: „ Благоустрояване на дворно пространство и ремонт на физкултурен салон № 2 на Средно училище „ Желязко Терпешев“ Closed 00604-2019-0009