Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
24.10.2018 г. 760 / 24.11.2005 г. Любимец Местност: Местност "Сувантията"
• Земеделска земя (3,187 дка)
Публичен търг
24.10.2018 г. 759 / 24.11.2005 г. Любимец Местност: "ТАБИТЕ" Имот №311021;
• Земеделска земя (1820 кв.м.)
Публичен търг
16.10.2018 г. 756 / 23.11.2005 г. Любимец Местност: "ДИМЧОВ ЯМАЧ"Имот №409008;
• Земеделска земя (3185 кв.м.)
Публичен търг
16.10.2018 г. 761 / 24.11.2005 г. Любимец Местност: "ПОБИТ КАМЪК" Имот №214005;
• Земеделска земя (395 кв.м.)
Публичен търг
27.8.2018 г. 810 / 22.6.2007 г. Оряхово Кв: 132 УПИ: VІІІ-за училище Номер: 132
• ПИ (2951 кв.м.)
Публичен търг