Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
8.1.2019 г. 787 / 7.11.2006 г. Белица Кв: 34 УПИ: І-за общ.кухня
• УПИ (413 кв.м.) • УПИ (413 кв.м.)
Публичен търг
13.12.2018 г. 786 / 7.11.2006 г. Белица Кв: 34 УПИ: І-за общ.кухня
• УПИ (705 кв.м.) • УПИ (705 кв.м.)
Публичен търг
24.10.2018 г. 760 / 24.11.2005 г. Любимец Местност: Местност "Сувантията"
• Земеделска земя (3,187 дка)
Публичен търг