Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
6/2/2017 4807 / 3/10/2017 Любимец Кв: 205 УПИ: VІІ-12 "За гараж, офис, магазин за авточасти, автомивка и авторемонтна работилница"
• Част от УПИ (221 кв.м.)
Решение на общинския съвет
4/20/2017 4808 / 3/10/2017 Любимец Кв: 84 УПИ: ХХХІІ Номер: 1989 Улица: "Кирил и Методий" №: 59
• Част от УПИ (10 кв.м.)
Решение на общинския съвет
1/16/2017 4781 / 11/7/2016 Любимец Кв: 97А УПИ: ІІІ-За център за спешна медицинска помощ Номер: пл.№1556 Улица: "П.Р.Славейков" №: 9
• УПИ (900 кв.м.) • УПИ (900 кв.м.)
Решение на общинския съвет
11/16/2016 3244 / 2/26/2013 Оряхово Номер: Имот № 069008 Местност: Местност "Капаклията"
• Земеделска земя (3.5 дка)
Публичен търг