Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
1/16/2017 4781 / 11/7/2016 Любимец Кв: 97А УПИ: ІІІ-За център за спешна медицинска помощ Номер: пл.№1556 Улица: "П.Р.Славейков" №: 9
• УПИ (900 кв.м.) • УПИ (900 кв.м.)
Решение на общинския съвет
11/16/2016 3244 / 2/26/2013 Оряхово Номер: Имот № 069008 Местност: Местност "Капаклията"
• Земеделска земя (3.5 дка)
Публичен търг
11/7/2016 3247 / 2/26/2013 Оряхово Номер: Имот № 070012 Местност: Местност "Капаклията"
• Земеделска земя (11.984 дка)
Публичен търг
11/7/2016 3246 / 2/26/2013 Оряхово Номер: Имот № 070006 Местност: Местност "Капаклията"
• Земеделска земя (4.198 дка)
Публичен търг