Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5645 / 5/17/2022 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Саята" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.215.11 (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет точка, двеста и петнадесет точка, единадесет )
• Земеделска земя (262 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5644 / 5/17/2022 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност"Гюрген тарла" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.214.6 (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет точка, двеста и четиринадесет точка, шест)
• Земеделска земя (1308 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5643 / 5/17/2022 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Чуката" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.213.10 (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет точка, двеста и тринадесет точка, десет)
• Земеделска земя (18865 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5642 / 5/17/2022 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Чуката" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.213.8 (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет точка, двеста и тринадесет точка, осем)
• Земеделска земя (6001 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5641 / 5/17/2022 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Чуката" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.213.5 ( дванадесет хиляди петстотин и шестдесет точка, двеста и тринадесет точка, пет)
• Земеделска земя (1999 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ