Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5148 / 7/4/2019 Публична общинска собственост Георги Добрево Местност: няма данни за местност съгласно скица № 15-589541 - 01.07.2019г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Хасково Поземлен имот с идентификатор №: 14787.143.498
• ПИ (2329 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5147 / 7/4/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Селска река" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.21.25
• Земеделска земя (1715 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5146 / 7/4/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Селска река" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.21.16
• Земеделска земя (635 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5145 / 7/4/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Селска река" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.21.8
• Земеделска земя (4201 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5144 / 7/4/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Света Петка" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.20.9
• Земеделска земя (1392 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ