Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
5998 / 16.7.2024 Публична общинска собственост Белица Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Сувантлъка" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.624.1 (нула тридесет и пет четиридесет и четири, точка, шестстотин двадесет и четири, точка, едно)
• ПИ (3857 кв.м.)
Община Любимец
5997 / 16.7.2024 Публична общинска собственост Белица Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "СТРАНАТА" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.349.48 (нула тридесет и пет четиридесет и четири, точка, триста четиридесет и девет, точка, четиридесет и осем)
• ПИ (1552 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5996 / 16.7.2024 Публична общинска собственост Белица Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "СТРАНАТА" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.336.9 (нула тридесет и пет четиридесет и четири, точка, триста тридесет и шест, точка, девет)
• ПИ (901 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5995 / 16.7.2024 Частна общинска собственост Йерусалимово Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местност "Дюлюците" Поземлен имот с идентификатор №: 34014.139.7 (тридесет и четири нула четиринадесет, точка, сто тридесет и девет, точка, седем)
• Земеделска земя (1306 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5994 / 16.7.2024 Частна общинска собственост Йерусалимово Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Дюлюсти" Поземлен имот с идентификатор №: 34014.137.4 (тридесет и четири нула четиринадесет, точка, сто тридесет и седем, точка, четири)
• Земеделска земя (4868 кв.м.)
Община Любимец