Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5888 / 9/19/2023 Частна общинска собственост Любимец Квартал: 148 УПИ: IV - 2223 Улица: Орбита №: 40
• УПИ (975 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5887 / 9/13/2023 Частна общинска собственост Йерусалимово Местност: Местност "Пешти пътеки" Поземлен имот с идентификатор №: 34014.106.16 (тридесет и четири нула четиринадесет, точка, сто и шест, точка, шестнадесет)
• Земеделска земя (7814 кв.м.)
Община Любимец
5886 / 9/13/2023 Частна общинска собственост Йерусалимово Местност: Местност "Малча" Поземлен имот с идентификатор №: 34014.106.11 (тридесет и четири нула четиринадесет, точка, сто и шест, точка, единадесет)
• Земеделска земя (9918 кв.м.)
Община Любимец
5885 / 9/13/2023 Частна общинска собственост Йерусалимово Местност: Местност "Георгева кория" Поземлен имот с идентификатор №: 34014.106.8 (тридесет и четири нула четиринадесет, точка, сто и шест, точка, осем)
• Земеделска земя (1936 кв.м.)
Община Любимец
5884 / 9/13/2023 Частна общинска собственост Йерусалимово Местност: местност "Ст.кория" Поземлен имот с идентификатор №: 34014.105.6 (тридесет и четири нула четиринадесет, точка, сто и пет, точка, шест)
• Земеделска земя (1926 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ