Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5328 / 5/28/2020 Публична общинска собственост Любимец Местност: Адрес на поземления имот: гр. Любимец, п.к. 6550, ул. ...'//Неизвестна, местност Каратопрак Поземлен имот с идентификатор №: 44570.181.41 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет точка сто осемдесет и едно точка, четиридесет и едно)
• Земеделска земя (12286 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5327 / 5/28/2020 Публична общинска собственост Любимец Местност: Местност "Каратопрак" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.181.38 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет точка, сто осемдесет и едно точка, тридесет и осем)
• Земеделска земя (20382 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5326 / 5/28/2020 Частна общинска собственост Любимец Местност: Местност "Ески балък" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.504.5 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет точка, петстотин и четири точка, пет)
• Земеделска земя (574 кв.м.)
Община Любимец
5325 / 5/28/2020 Частна общинска собственост Любимец Местност: Местност "Ески балък" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.504.4 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет точка, петстотин и четири точка, четири)
• Земеделска земя (637 кв.м.)
Община Любимец
5324 / 5/28/2020 Частна общинска собственост Любимец Местност: Местност "Ески балък" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.504.3 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет точка, петстотин и четири точка, три)
• Земеделска земя (644 кв.м.)
Община Любимец