Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
4937 / 10.12.2018 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Гьоловете Поземлен имот с идентификатор №: 03544.537.3
• Земеделска земя (384 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4936 / 10.12.2018 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Гьоловете" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.296.38
• Земеделска земя (6547 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4935 / 10.12.2018 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Геневи дъбе" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.303.92
• Земеделска земя (925 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4934 / 10.12.2018 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Чиирите" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.572.1
• Земеделска земя (26278 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4933 / 10.12.2018 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Ташлъка" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.194.61
• Земеделска земя (1948 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ