Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5258 / 1/10/2020 Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Старите чешми" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.418.5
• Земеделска земя (1689 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5257 / 12/16/2019 Публична общинска собственост Вълче поле Квартал: 12 УПИ: І - За читалище и магазини Номер: ПИ №166
• УПИ (1434 кв.м.) • Сграда (410 кв.м.)
Читалище "ПРОСВЕТА" с.Вълче поле С Решение № 261 на ОбС-Любимец, прието с протокол № 37 от 13.05.1999г. е отстъпено безвъзмездно право на ползване на читалище "Просвета".
5256 / 12/16/2019 Публична общинска собственост Вълче поле Квартал: 12 УПИ: ХІІ - За озеленяване Номер: ПИ № 166
• УПИ (162 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5255 / 12/11/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Бахчата" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.145.4
• Земеделска земя (2000 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ