Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
4950 / 16.1.2019 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Горни лозя" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.109.17
• Земеделска земя (8959 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4949 / 16.1.2019 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Горни лозя" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.109.12
• Земеделска земя (446 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4948 / 16.1.2019 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Горни лозя" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.108.9
• Земеделска земя (177 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4947 / 16.1.2019 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Кайреците" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.107.1
• Земеделска земя (1407 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4946 / 16.1.2019 г. Частна общинска собственост Белица Местност: местност "Страната" Поземлен имот с идентификатор №: 03544.349.773
• Земеделска земя (19676 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ