Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5223 / 8/23/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Лочката" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.83.6
• Земеделска земя (3000 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5222 / 8/23/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Саята" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.83.1
• Земеделска земя (3014 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5221 / 8/23/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Саята" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.76.8
• Земеделска земя (2255 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5220 / 8/23/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Саята" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.76.1
• Земеделска земя (1206 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5219 / 8/23/2019 Частна общинска собственост Вълче поле Местност: местност "Лочките" Поземлен имот с идентификатор №: 12560.75.7
• Земеделска земя (1331 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ