Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5835 / 5/17/2023 Частна общинска собственост Любимец Квартал: 204 УПИ: XXI - 2400,3026,3027,2388,2327, ПИ №3027
• ПИ (120 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5834 / 5/17/2023 Частна общинска собственост Любимец Квартал: 204 УПИ: XXI-2400,3026,3027,2388,2327, ПИ №3026
• ПИ (344 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5833 / 5/15/2023 Частна общинска собственост Георги Добрево Квартал: 24 УПИ: II - За детска градина, ПИ № 264
• УПИ (1100 кв.м.) • Сграда (151.4 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5832 / 5/9/2023 Частна общинска собственост Любимец Местност: Местност "Любимец" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.233.105 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет, точка, двеста тридесет и три, точка, сто и пет)
• ПИ (79 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ